Hur går det till?

Första mötet

Vi träffas en första gång och bestämmer sedan om vi anser att det finns bra förutsättningar och en ömsesidig vilja att fortsätta arbeta tillsammans. Här beslutar vi också om det är kortare coachning mot ett speciellt mål eller mer djupgående terapi som vi ska arbeta med.

Så fortsätter vi

Därefter träffas vi regelbundet och så ofta vi kommer överens om. Vanligtvis träffar jag mina klienter i terapi 1 gång per vecka, alternativt 1 gång var 14 dag men andra intervall förekommer också. Oavsett coachning eller terapi så behöver resultaten av våra möten bearbetas och en del behöver längre och andra kortare tid för detta.

Mitt mål med samtalsterapi är att det som ligger fördolt och som Du behöver arbeta med kommer upp i ljuset för att Du ska kunna komma vidare i livet och må bättre i Dig själv. Det finns inga genvägar, terapiarbete tar sin tid och för mig är det viktigt att vi arbetar i en takt som känns respektfullt och bra för Dig.

Psykosyntes är en terapiform grundad av Roberto Assagioli, som från början var en av Sigmund Freuds elever. Framförallt ville han förstå de mänskliga uttrycken, såsom viljan, kärlek, kreativitet, skönhet och andlighet. Assagioli utgick ifrån det som var friskt inom varje människa istället för att fokusera på det ”sjuka”. Tillsammans med andra humanistiska psykologer utvecklade han sedan Psykosyntesen. Psykosyntesen började sprida sig alltmer under 1950-60 talen och i London finns idag The Institute of Psychosynthesis, där det ges en masterutbildning i Psykosyntes samt bedrivs aktiv forskning.

Samverkan

Jag samverkar med Artist & Musikerhälsan , och är även återförsäljare för Bellman & Symfon och deras produkter av hörselskydd och hörhjälpmedel.