Samtalsterapi

Jag är Diplomerad Psykosyntesterapeut och har sedan 2011 tagit emot klienter i samtalsterapi.

Att arbeta som terapeut är fantastiskt — jag får förmånen att följa en medmänniskas resa mot läkning och ökad självinsikt.

Jag är medlem och arbetar i enlighet med Psykosyntesföreningens etiska regler , under tystnadsplikt, handledning och kontinuerlig fortbildning samt är ansvarsförsäkrad. Psykosyntesföreningen har även en etisk nämnd som fungerar som en kvalitetsstämpel och trygghet för den som är klient hos någon av Psykosyntesföreningens diplomerade psykosyntesterapeuter.

Psykosyntesinstitutet , där jag utbildat mig, är kvalitetssäkrat enlig EFFP som är en europeisk organisation, vars arbete syftar till att verka för att psykosyntesterapi från kvalitativa utbildningsinstitut ges psykoterapeut legitimation på Europanivå genom godkännande av EAP, European Association of Psychotherapy.

Avspänning & Balans

Jag har läst och praktiserat för Lars-Eric Uneståhl och Elisabeth Sohlin vid Skandinaviska Ledarhögskolan och är Diplomerad Avpänningspedagog.

Vi arbetar med samtalet för att finna grundorsaken till upplevelsen av stress samt med olika övningar och verktyg, som till exempel Avslappningsövningar, Visualiseringsövningar och Medveten närvaro, för att nå ökad muskulär och mental avspänning.

Hörselhälsa

Huvuddelen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat inom området Audiologi (Läran om hörseln). Mycket av mitt fokus har riktats mot musiker och sångares arbetsmiljö och hörselproblematik men också hörselprevention.

Symptom som tinnitus och ljudkänslighet har många gånger en nära relation till stress, sömn och muskulära spänningar. Därför är avspänningsträning en god väg mot lindrad besvärsgrad.

Jag kan erbjuda kunskap, stresshantering/ träningsprogram, utvärdering av din ljudmiljö på fritid och arbetet samt hjälpa dig med val och tillverkning av hörselskydd och hjälpmedel för hem och arbete.